Hjem

Velkommen til vår hjemmeside. Her kan du finne informasjon om oss og følge prosessene med prosjektene vi jobber med. 


Stokkelandsskogen vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser. Velforeningen skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.


Velforeningen tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet. Velforeningen representerer befolkningen i sitt område overfor kommunen og andre offentlige instanser. Foreningen skal ivareta velområdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor andre instanser og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser.


Velforeningen skal opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og holde seg orientert om de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt. Velforeningen skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og samarbeide med disse om saker av felles interesse. Velforeningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.

Finn oss

Stokkelandsskogen vel

v/ Irmelin Holteberg

Kvernstien 31

4643 Søgne

Copyright © All Rights Reserved